1 maart 2018

IJSBAAN OPEN met beperkingen.


Momenteel proberen wij het zand dat op de baan is gewaaid weg te vegen. U bent van harte welkom om te schaatsen en het met eigen ogen te beoordelen!
Donderdag heffen wij geen entree. In ieder geval tot de avond.
Er zijn inmiddels maatregelen genomen op het naastgelegen bouwland om te voorkomen dat er opnieuw zand op de baan waait.

Op de foto treft u het naastgelegen bouwland aan en dus niet de IJsbaan ;-)