20 november 2018

Leden vergadering! Save the date!


Op 13 december 2018 a.s. houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Locatie: Wiersseweg 47A (in de kantine van de baan). Aanvang: 20:00 uur.

Agenda inzien? -> Klik hier.

LEDENVERGADERING IJSCLUB RUURLO

Op donderdag 13 december 2018 in het Clubgebouw van IJsclub Ruurlo Ruurlo, Wiersseweg 47a, 7261 MB Ruurlo. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken/mededelingen.
4. Jaarverslag 2017/2018.
5. Verslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing kascommissie.
8. Bestuursverkiezing*: Aftredend en herkiesbaar zijn Gert van der Mast, Geert Cornelissen en Evert Wezinkhof.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

*Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur, voorzien van 10 handtekeningen van leden.

Voor actuele informatie: www.ijsbaanruurlo.nl

Telefoon tijdens ijsperiodes: 06-20831561