Sponsorinformatie

IJsclub Ruurlo beschikt nu over een compleet nieuw schaatscomplex aan de Wiersseweg in Ruurlo met tijdens vorstperiodes 2 hectare ijs waarop een 400 m baan mogelijk is. Er is verlichting aanwezig.
Verder beschikt de club over een nieuw onderkomen dat voldoet aan de hedendaagse eisen.

Deze accommodatie is tot stand gekomen met de middelen die zijn vrijgekomen uit de uitkoop op de oude locatie, eigen middelen waarvoor vele jaren gespaard is en vele bijdragen (ook in natura) vanuit het bedrijfsleven. Veel werk is in eigen beheer met vrijwilligers gedaan waardoor de kosten enorm beperkt zijn gebleven.

IJsclub Ruurlo is dan ook veel dank verschuldigd aan al diegenen die ieder op eigen wijze hebben bijgedragen aan het tot stand brengen van deze accommodatie. Dat deze ijsbaan een succes is blijkt nadrukkelijk uit het aantal bezoekers dat we tijdens de laatste vorstperioden hebben mogen begroeten. Ons ledental is de 1000 ruim gepasseerd en daarnaast worden tijdens openstelling talloze dagkaarten verkocht. De vele positieve reacties die we van alle kanten kregen heeft ons doen beseffen dat we werkelijk in een grote behoefte voorzien en dat motiveert enorm.

Uiteraard moeten voor het vervolmaken van de accommodatie en het beheer nog veel kosten, zowel eenmalige als jaarlijkse, gemaakt worden. Het bestuur acht het niet gewenst haar tarieven te laten stijgen omdat we het schaatsen laagdrempelig willen houden. Ook willen we de schaatsport blijven bevorderen door basisscholen klassikaal gratis toegang te geven op een in overleg te bepalen dagdeel. Dat betekent wel dat de middelen voor exploitatie ook in de vorm van sponsorbijdragen moeten worden gezocht.

Bijdragen van sponsors

Dit kunnen geldbedragen of schenkingen in natura zijn zoals materialen, diensten of gebruiksvoorwerpen door bedrijven en particulieren.

Tegenprestaties

Sponsoring gaat in principe voor de duur van 4 jaar, immers kunnen we geen garantie geven op een jaarlijkse ijsvloer voor openstelling. Het voorkomt bovendien dat een sponsor jaarlijks voor de vraag komt te staan om opnieuw een bijdrage te doen. Na het 4e jaar nemen we weer contact op of voortzetting van sponsoring mogelijk is.

Sponsors kunnen aangeven al dan geen reclame uitingen te wensen.
Mogelijke reclame uitingen kunnen bestaan uit:
1. Logo vermelding op de website ( sinds 2011 ca 51000 bezoekers) en het beeldscherm in het clubgebouw. De sponsor levert het bedrijfslogo digitaal;
2. Vlaggen langs de ijsbaan gedurende de openstelling; de sponsor levert de vlag. De ijsclub zorgt voor de vlaggenmast en het zetten van de vlag tijdens openstelling;
3. Dubbelzijdig bedrukte spandoeken (formaat 80 x 200cm) langs de baan gedurende de openstelling. De sponsor levert zelf het doek aan volgens de juiste afmetingen. Desgewenst kan de IJsclub het spandoek aanleveren, na levering van het logo door de sponsor;

Concreet

Als leidraad hanteren we 4 categorieën voor de 4-jaarlijkse bijdragen:

a) Aardig. Een vrije schenking zonder tegenprestatie (wel zijn we u heel erg dankbaar!);
b) Basis € 25,- x 4 = € 100,- of de tegenwaarde daarvan aan schenkingen in natura bij volledige vooruitbetaling in 1e jaar (desgewenst logovermelding website/beeldscherm  volgens punt 1);
c) Compleet € 50,- x 4 = € 200,- of de waarde daarvan aan schenkingen in natura bij vooruitbetaling in 1e jaar (desgewenst logovermelding website/beeldscherm volgens punt 1 en een vlag of spandoek, volgens punt 2 en 3 langs de baan);
d) Denderend. Grotere bedragen, waarvoor nadere afspraken gemaakt kunnen worden (zoals prominente websitevermelding naast genoemde mogelijkheden).

Sponsoren ontvangen één factuur voor 4 jaar in één keer.

Download hier het aanmeldformulier